Registration of Ships in Cyprus

Cyprus is een belangrijke wereldwijde bezorggemeenschap in het licht van het feit dat het eiland over uitgebreide motiverende krachten beschikt. Vervolgens wordt aan tal van wereldwijde bezorgorganisaties gevraagd om hun taken in Cyprus op te zetten. In dit artikel presenteer ik de fundamentele gegevens over methoden voor het inschakelen van transport in Cyprus. Het beleid en de methoden voor het inschakelen van transport zijn voor het grootste deel bedoeld om de verwezenlijking van beschermde, veilige en effectieve levering aan te moedigen.

Kwalificatie

Boten en vaartuigen van elke soort of grootte, afgezien van de hieronder vermelde, kunnen worden ingeschreven in het register van Cyprus-schepen of het speciale boek van parallelle registratie, aangezien ze voldoen aan leeftijds- en typegerelateerde behoeften.

Boten en vaartuigen die NIET gekwalificeerd zijn om in dienst te worden genomen:

Op het uur van de aanvraag voor hun inschrijving, is het verboden voor havenstaatcontrole door een natie-persoon uit een van de memoranda van overeenstemming over havenstaatcontrole, om de havens binnen te gaan van de landen die bijeenkomen tot die update of die zijn uitgesloten door Staat van het binnenvaren van zijn havens;

Meerdere malen opgesloten zijn geweest op gronden voor havenstaatcontrole binnen een tijdsbestek van twee jaar voorafgaand aan de accommodatie van gebruik voor indienstneming door Staten van Parijs of Tokio of de mediterrane memoranda van overeenstemming inzake havenstaatcontrole of door de Amerikaanse kustwacht;

Zijn uitsluitend ontwikkeld voor gebruik op binnenroutes of die alleen op binnenroutes moeten worden gebruikt, bijvoorbeeld binnenwateren, beken, binnenstromen, kanalen, karakteristieke of nagemaakte meren, wateropslagplaatsen of dammen.

Soorten registratie:

Er zijn drie soorten inschrijving voor boten: tijdelijke, eeuwigdurende en gelijkwaardige inschrijving.

A1. Tijdelijke registratie:

Veel bootbezitters kiezen de keuze voor tijdelijke aanwerving, omdat dit hen de fundamentele tijdspanne geeft om door te gaan met de gezaghebbende systemen voor eeuwigdurende inschrijving. Een juridisch adviseur van de buurt moet de aanvraag voor inschrijving van een boot onder de vlag van Cyprus zoeken. Bovendien erkent de Registrar of Ships aanvragen in het belang van organisaties onder regeling. In elk geval moet de organisatie worden geconsolideerd voordat de boot wordt ingelijfd.

Een schip kan tijdelijk onder de Cypriotische vlag in Limassol worden ingelijfd door de griffier van Cyprus Ships, of bij een politieke missie of afdeling van de Republiek Cyprus in het buitenland die zal worden voortgezet volgens de instructies van de griffier van Cyprus Ships. Tijdens de tijdelijke indienstneming onder de vlag van Cyprus, moet het schip zich in een haven bevinden om te worden beoordeeld en gegarandeerd door de regering van Cyprus. In ieder geval is de aanwezigheid van de boot in de haven of de plek waar de tijdelijke inschrijving zal plaatsvinden niet verplicht.

In het geval dat de tijdelijke inschrijving plaatsvindt bij een verzoenende missie of kantoor van Cyprus in het buitenland, kan een deel van de archieven daar worden ingediend afhankelijk van de samengestelde instructies van de griffier. Na ontvangst van de essentiƫle documentatie mag de griffier of de consulaire ambtenaar van de Republiek Cyprus doorgaan met het tijdelijk in dienst nemen van de boot.

A2. Voortdurende registratie

De eeuwigdurende inschrijving van een tijdelijk ingeschreven vervoer dient binnen een half jaar of negen maanden te zijn afgerond in het geval dat de driemaandelijkse augmentatie is verkregen, gerekend vanaf de datum waarop de boot tijdelijk werd ingeschreven. Wanneer alle benodigde documentatie is ingediend en het gezaghebbende systeem is afgesloten, zal de Registrar of Cyprus Ships het ‘Testament of Cyprus Registry’ uitgeven en zal de boot voor altijd onder de vlag van Cyprus worden ingelijfd.

A3. Equal Registration

The Cyprus enactment gives two choice of globally perceived enrollment, ‘equal in’ and ‘equal out’ enlistment. These two options give some extensive motivating forces to leaseback, recruit, buy and monetary courses of action. The equal enrollment of boats under the Cyprus ward could be affected with in excess of 20 nations that have a viable enactment with Cyprus.

‘Equal in enlistment allows an unfamiliar banner boat on bareboat contract to a Cyprus transporting organization to be enrolled in ‘equal’ under the Cyprus banner for a period, normally two years. ‘Equal in’ enrollment can be reestablished. Under ‘equal in’ enlistment, the cancellation of the enrollment in the unfamiliar enrolled isn’t compulsory. Regardless, the far off ethnicity is suspended, and the unfamiliar vault applies simply as per the possession and encumbrance status of the boat. The enactment of the unfamiliar vault should allow the equal enlistment of the boats enrolled in its register.

Boats enrolled equal in the Register of Cyprus Ships should fly the Cyprus banner and are not permitted to utilize the banner of the other nation. The port of library set apart on the boat should be Limassol and not that of the unfamiliar vault.

Home loans are made only by the boat proprietor, keeping the law of the nation of the unfamiliar register in which they will be recorded. The constitution of these sorts of home loans and different encumbrances is just told to the Register of Cyprus Ships. Aside from issues identified with move of proprietorship and contracts and different encumbrances, any remaining issues identified with ships enrolled equal in the Register of Cyprus Ships are managed by the Merchant Shipping.

People or organizations that might want to continue to the formation of home loans and move of proprietorship should look for an expert legitimate counsel.

‘Equal out’ enrollment permits a Cyprus boat to be bareboat sanctioned to an unfamiliar individual or organization and enlisted in the particular unfamiliar register for the length of the contract party. ‘Equal out’ enlistment allows the financing of a vessel and its selling under the Cyprus banner and its enrollment in an unfamiliar library through a bareboat sanction understanding. The equal out enlistment of a Cyprus transport just if the enactment of the unfamiliar vault permits the equal enrollment of boats of another library. ‘Equal out’ enrollment is feasible for Cyprus delivers that are forever or temporarily enlisted in the Registered of Cyprus Ships. The ‘equal out’ enrollment of a Cyprus boats should be affirmed by the Minister of Communications and Works.

When the proper charges have been paid, and the important documentation has been submitted to the Registrar of Cyprus Ships, at that point the Minister of Communications and Works may support the equal out enlistment of the boat for a period, not over three years. Following the endorsement of the equal out enlistment, the Cypriot identity of the boat is suspended, and the Cyprus Certificate of Registration should be saved to the Registrar of Cyprus Ships.

Cyprus ships enrolled equal out should fly the banner of the unfamiliar library and can’t utilize the Cyprus banner. Additionally, the port of vault set apart on the harsh of the boat should be that of the unfamiliar library. Move of proprietorship and any issues identified with contracts on Cyprus vessels enlisted equal out are only managed by Cyprus enactment and no activity identified with these issues can be taken by the unfamiliar library.

Sections submitted in the Register of Cyprus Ships concerning move of possession or home loans on Cyprus ships enrolled equal out, are only told by the Registrar of Cyprus Ships to the unfamiliar vault.

Continue with Ship Registration:

Boat enlistment requires an assortment of essential documentation and proper legitimate direction. Therefore, people and organizations should look for legitimate lawful exhortation and backing.

Leave a Comment